Zásady ochrany osobních údajů

Zásady pro nakládání s osobními údaji

 

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji. Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

 

 1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

 

 • Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

 

 • V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Noxidar s.r.o., IČO 02928744, se sídlem Prušánecká 4179/10 628 00 Brno-Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 82999 (dále jako "Společnost" nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

 

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

 

 • Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

 

 • Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky
 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
 • Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
 • Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

 

 • Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
 • Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
 • Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

 

 • Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních nebo informačních sdělení a personalizace reklamy
 • Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
 • Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
 • Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

 

 • Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).

 

 1. Jak vaše osobní údaje využíváme

 

 • Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 

 • k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
 • komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
 • analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
 • řešení Vašich reklamací a stížností;
 • plnění našich zákonných povinností; a
 • s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

 

 • Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

 • V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí 3 roky od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

 

 1. Právní základ zpracování vašich osobních údajů

 

 • Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

 

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
 • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv, v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb nebo zasíláním pravidelného měsíčního newsletteru o aktualitách či obchodních novinkách);

 

 • S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail info@noxidar.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

 

 1. Komu poskytujeme vaše osobní údaje

 

 • Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
 • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, provozovatelům webhostinogvých služeb, vydavateli fakturačního softwaru, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění (skupina A);
 • jiným společnostem ze skupiny zpracovatelů personifikované reklamy nebo pomáhajícím s rozesíláním informačních a marketingových materiálů nebo newsletterů pro výše uvedené účely (skupina B);
 • jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.) (skupina C).

 

 • Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, jež jsou zahrnuty v programu PrivacyShield.gov, které zahrnují společnosti ze skupiny B. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR prostřednictvím garance americké vlády Privacy Shield.

 

 1. CO JSOU TO COOKIES a jak je využíváme

 

 • Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 

 • Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

 

 • Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak například Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 

 • V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
  • zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies - například využitím anonymního režimu - anonymní režim nabízí většina prohlížečů prostřednictvím záložky otevřít nové anonymní okno)
  • využívat služeb VPN (Virtual Private Network vytvoří tzv. tunel mezi Vámi a jiným veřejným serverem, skrze který je přistupováno na naše stránky) nebo anonymního routování IP adres (například prohlížeč TOR); nebo
  • můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@noxidar.cz, dopisem na výše uvedenou adresu společnosti.

 

 1. Jaká jsou vaše práva

 

 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz

 

 • Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

 

 1. Jak chráníme vaše osobní údaje

 

 • Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

 

 1. Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva

 

 • Kromě webové adresy www.noxidar.cz/ochrana-osobnich-udaju je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná na našem showroomu na adrese Bělohorská 1217/145 169 00 Praha 6. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

 

 • Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, po­třebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 773 041 421, elektronicky na e-mail adrese info@noxidar.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost dne 1.4.2018.

Zpět do obchodu