Podmínky zápůjčky

 

 

1.) Půjčovna je určena jen pro podnikající fyzické nebo právnické osoby.

2.) Pokladny může nainstalovat a odinstalovat pouze proškolený pracovník zapůjčovatele.

3.) Minimální doba pronájmu pokladny je jeden den.

4.) Podmínkou první zápůjčky je zaškolení v práci s pokladnou.

5.) Podnikatel nese plnou zodpovědnost za práci s pokladnou i za zapůjčený hardware.

6.) Vratná kauce na každou zapůjčenou pokladnu je stanovena na 2.500 Kč. Pokud pokladna nebude v řádném termínu vrácena, kauce propadá ve prospěch Noxidar s.r.o. a zákazníkovi bude vyúčtován doplatek do plné prodejní ceny. 

8.) Podnikatel je povinen dbát na šetrné zacházení se zapůjčenou pokladnou.

9.) Za veškeré škody vzniklé nedbalým používáním, nadměrným opotřebením neodpovídajícímu době zápůjčky, ztrátou či odcizením ručí podnikatel a to až do výše prodejní ceny pokladny.

Zpět do obchodu