Zhodnocení EET po roce fungování

Evidence tržeb byla spuštěna 1.12.2016. Již před jejím začátkem byla spojena s velkou řadou emocí a i nyní po roce v některých vzbuzuje velké rozpory. Protože se nyní objevila řada komentářů k jejímu prvnímu výročí, chceme i my přispět svým pohledem na věc.

 

V prvé řadě je třeba přiznat, že ze strany Finanční správy (zejména při porovnání s dalšími projekty jako Centrální registr vozidel, eRecepty nebo sKarta) byl celý projekt poměrně dobře připraven, dostatečně dlouho vysvětlován a nezaznamenal žádné významnější výpadky po celou dobu fungování. Je pravda, že celý systém (spravovaný IBM) není z nejlevnějších, na druhou stranu to bývá u státních IT zakázek spíše pravidlem než výjimkou.

 

Ze strany podnikatelů byl projekt od začátku vnímám přinejlepším s výraznou nedůvěrou, nicméně většina katastrofických ani vyloženě optimistických scénářů se nenaplnila. Celkový počet podnikatelů se víceméně nezměnil, u těch kteří skončili, bylo EET spíš jen katalyzátorem změny než rdousícím opatřením. Nikdo ani (přes opakovaná prohlášení médií i politiků) nepředložil jediný případ, z něhož by vyplývalo, že EET samo o sobě vedlo ke krachu byť jen jediného živnostníka. Spíš je na danou věc lepší nahlížet podobně jako na povinnost vést účetnictví, které stojí ve většině případů daleko více peněz, a nikomu nepřijde nenormální.

Dlouhodobě se také ukázalo, že ti, kteří se svědomitě připravili, nezaznamenali žádné vážnější problémy, narozdíl od těch, kteří se snažili celé věci vyhnout nebo ji odkládali až do konce.

Rovněž je třeba uznat, že většina podnikatelů dříve či později prohlásila, že pokladna je pro jejich živnost či podnikání poměrně užitečný nástroj, našly se i případy, kdy bylo díky pokladnám odhaleny dlouhodobé krádeže zaměstnanců, ušetřeno poměrně dost práce s vedením účetnictvím nebo se zlepšila pozice na trhu vůči nepoctivé konkurenci.

 

Na závěr je třeba doplnit, že prognózy o skokovém navýšení výběru DPH, několikanásobném zvýšení počtů plátců daně nebo o úplném vymýcení šedé ekonomiky se také neproměnily ve skutečnost. Celý projekt EET je totiž nastaven na poměrně dlouhodobé působení a až v průběhu jednoho až tří let od počátku každé vlny začne působit plným účinkem.

Proto je potřeba vyhlásit i poražené celé věci, a to jsou dle našich poznatků jednoznačně média. Dílem se snažily rozdmýchávat co největší kontroverze, dílem budit senzace, zkratkovitě informovat a dělat z komára velblouda. 

 

Tak jako tak, téměř žádný z jejich závěrů se neukázal přínosným nebo platným, většina lidí ať už podnikatelů nebo zákazníků si na celou věc stejně udělalo svůj názor, a jediným výsledkem jejich snahy bylo časté úvodní neporozumění a počáteční mylné názory, jež se snažily vzbudit v ostatních.

Zpět do obchodu