Sekvenční uzávěrka

dřívějším článku, kde jsme popisovali nové funkce programu, jsme psali i o jedné novince, a sice o novém způsobu zobrazení uzávěrek. Dnes si to rozebereme trochu více do podrobna.
 
 

Mnoho uživatelů je naučeno pravidelně tisknout uzávěrky, nejčastější jsou denní a měsíční. Tento postup je dobrý z vícera důvodu, za prvé se zvyšuje možnost přehledu o svých prodejí (nebo práci zaměstnanců), za druhé umožňuje jednodušeji připravovat podklady pro odvody daní (ať už DPH nebo z příjmů) a v neposlední řadě se tímto způsobem dá porovnávat i data zaslílaná na portál EET.

Přehled o denních tržbách (základ dohledu nad podnikáním) zůstává i nadále stejný, stačí otevřít pokladnu před začátkem prodeje a na jeho konci ji uzavřít. Následně se automaticky vytvoří uzávěrka, která se vytiskne (pokud tato funkce není zakázána), navíc se i nabídne možnost automatického odeslání na email.

Na základě požadavků mnohých zákazníků se nicméně změnila uzávěrka měsíční na sekvenční. Co to znamená - doposud si bylo možné v kartě Přehled uzávěrek nechat zobrazit pouze denní nebo měsíční tržbu. Často ale padaly dotazy na týdenní, desetidenní nebo i víkendové uzávěrky. Vývojáři těmto požadavkům vyšli vstříc, takže se od verze 1.123 a vyšší může zobrazit libovolně vybrané rozmezí dní (a následně vytisknout či odeslat na email).

 

To znamená, že po vstupu do Přehledu uzávěrek už zůstala vpravo nahoře jediná ikona, která po rozklinutí zobrazí kalendář. Pokud v něm budu chtít nalistovat jiný rok, tak místo bíle zvýrazněného měsíce vyberu rok a provedu volbu, následně se vrátím k volbě měsíce.

 
 

 

Základem je nahoře modře podtržená volba OD nebo DO. Nejprve si vyberu, od kterého datumu začít, následně přepnutím na DO zvolím datum, do kterého chci skončit. Výsledný výběr se potvrdí tlačítkem OK a potom se mi zobrazí vybraná uzávěrka. (Tak jak je to zobrazeno na obrázcích.) Nakonec už jen vyberu jestli chci uzávěrku tisknout nebo odeslat emailem. 

Poslední změna, kterou poznáte je ve zkrácení výsledné vytištěné uzávěrky. Na rozdíl od minulosti, kde se na nyní tiskly i veškeré pokladní pohyby se z důvodu snížení spotřeby papíru a namáhání tiskových hlav (způsobené extrémně dlouhým nepřerušovaným tiskem) se přestávají na vícedenních (takže i měsíčních) uzávěrkách tisknout jednotlivé pohyby a zůstává zde pouze to důležité, tedy celkový přehled, sazby DPH, druhy platby a nejprodávanější položky.

Zpět do obchodu