Novinky v nových verzích aplikace eRecept

Projekt eReceptu stále prochází poměrně silným vývojem, (jak na straně vývoje aplikace, na základě připomínek uživatelů, tak i na straně dodavatele systému Centrálního úložiště eReceptů), proto doporučujeme dbát a sledovat novinky a změny. V případě potřeby jsme pro Vás k dispozici na dispečinku nebo u Vašeho technika.

Upgrade

Níže naleznete sumarizaci všech změn a vylepšení v aplikaci ve verzi 1.147 až 1.149. Zároveň doporučujeme aktualizovat na verzi 1.149 pro ty z Vás, kteří tak ještě neučinili.

erecept logo

Verze 1.149

 • Změna barvy pro Ambuleky na základně doporučení VZP
 • Ořez prázdých mezer při importu a ukládání
 • Automatická konverze jména při odesílání eReceptu na CÚeR na ASCII
 • Zobrazení kódu eReceptu při vystavení v liště
 • Oprava výchozí platnosti eReceptu na 14 dnů včetně dneška
 • Odstranění výzky k přepnutí klávesnice při otevření obrazovky
 • Chyba mohla způsobit skrytí Správy uživatelů
 • Aplikace automaticky zobrazovala klávesnici při editaci zaměstnance
 • Zobrazení chyby pří tisku, pokud se nepodaří vytisknout s možností opakovat
 • Po CSV Importu se znovu indexuji Pacienti
 • Podpora zadání IPLP
 • Změna textu při uložení eReceptu v CÚeR
 • Oprava mazání pacienta
 • Doplnění o číslo dokladu v datové větě, pokud je k dispozici
 • Pokročilé nastavení umožňuje změnít šifrovací klíč
 • Oprava zobrazení PDF průvodky na Android 7+
 • Možnost zobrazení průvodky přímo při vystavení eReceptu a její tisk
 • Validace ID lékaře pouze upozorní na chyby, ale i umožní uložit neplatou volbu
 • Kontrola nastavení odbornosti
 • Odstranění časové zóny +01:00 z XML datové zprávy

Změna ve ztotožnění pacientů - odstranění adresy

U nové verze 1.149 od beta 24 je nový způsob zasílání údajů o pacientovi. Na základě asi 14-denní výměny názorů se SÚKL musíme změnit způsob, jak zasílat pacienty. Již nadále nemůžeme zasílat neplatné adresy pacientů.

Proto lékař musí volit jednu ze 2 variant u pacienta:

 1. Jméno, Příjmení a číslo dokladu (občanský průkaz nebo pas)
 2. Jméno, Příjmení, datum narození - pokud není dohledána v registru, musí se vyplnit i platná adresa

Vzhledem k tomu, že běžně v registru není dohledáno 5 - 20% obyvatel korektně, tak se zvyšuje administrativní zátěž. SÚKL nicméně striktně vyžaduje správnou identifikaci pacienta a vyhrožuje pokutami. Děkujeme za pochopení.

Aktualizace databáze léků

Začátkem každého měsíce probíhá aktualizace databáze léků. Tuto aktualizaci je potřeba provést ručně v nastavení aplikace.
Cesta : NASTAVENÍ - EXPERT NASTAVENÍ - Aktualizovat databázi léků

Pokud není provedena aktualizace může vyhazovat chybu C005. (Je to u léků, jejichž číselník byl modifikován.)

C05 erecpt

Verze 1.148

 • Zobrazení červené, modré a šedé ikony VZP u léku pro znázornění Ambuléku a kategorie
 • Aplikace strikně vyžaduje po každé aktualizaci nové nahrání číselníku léků
 • Třídění léků v pořadí Ambuléky a pak ostatní
 • Zobrazení "Co je nového" při upgrade aplikace
 • Import příznaku pro smazání A/N z CSV
 • Vylepšení importu rodného čísla z CSV
 • Umožnění tisku hlavičky na eReceptu
 • Možnost přidat konkrétní lék do oblíbených
 • Vylepšení vyhledávání pacientů pomocí Fulltextu podle Příjmení, Rodného čísla nebo Čísla pojištěnce
 • Oprava odesílání data narození u některých pacientů narozených před 1952

Verze 1.147

 • Vylepšený import CSV
 • Při chybě SMS možnost opakovat okamžitě bez SMS
 • Ukočení aplikace vyžaduje 2x zmáčkout tlačítko zpět
Zpět do obchodu