Novinky k EET prezentované Daňovou správou

15. ledna se v budově Finančního úřadu pro Hlavní město Praha uskutečnil seminář pro vývojáře nejen k aktuálnímu dění okolo a uvnitř EET. Přinášíme Vám proto aktuální zprávy přímo z kuchyně ministerstva.

 

Prezentující nejdříve zhodnotili úspěšné fungování systému, které má stálé odezvy do 20 ms v rámci ČR a jen za druhé pololetí 2017 se do systému nově zaregistrovalo dalších 11.000 poplatníků.

Dále prošli nejčastější chyby, které se stávají při evidenci. Jsou jimi zejména používání špatného DIČ (neexistujícího či cizího) nebo i používání cizího certifikátu. Další časté problémy souvisejí se špatným nastavením času pokladny, kdy jsou hlášeny aktuální tržby například s rokem 2010 či o jeden den napřed a podobně.

Velké zmatky dělají i nadále zejména některé hotely či větší penziony, které vyplňují u každé jednotlivé tržby DIČ zákazníka do kolonky prodej v pověření (a nahlašují mu tím pádem tržbu).

Poslední poměrně častý problém se vyskytuje u hlášení provozovny, kde často není provozovna na webu finanční správy založena, případně není nastavena v pokladně a tržby se proto evidují na neexistující provozovnu.

chyby v ucetnictvi

Rozdíly v hlášených tržbách

Finanční správa důrazně upozornila na kontrolování výše nahlášených tržeb na portálu oproti realitě. Jedná se zejména o neoznačené duplicity nebo hlášení tržeb s DPH u neplátců daně. Tyto nesrovnalosti je potřeba vždy dodatečně vyřešit opravou na pokladně a zároveň tuto opravu i nahlásit místně příslušné daňové správě, aby nebyl podnikatel vystaven zbytečnému dodatečnému dokazování nebo daňové kontrole.

V těchto případech je tedy nejvhodnější, když se obrátí na svého dodavatele, který je mu schopný danou situaci vyřešit ke spokojenosti úřadu a splnění zákona.

novela zakona

Informace k novele zákona

Ústavní soud v prosinci škrtl několik paragrafů v zákoně o EET a nepřímo tím vyzval Ministerstvo financí k vypracování novely zákona. Legislativní proces v ČR se dá jen těžko předvídat, nicméně záměrem ministerstva je stihnout schválit novelu zákona, aby vstoupila v platnost do konce letošního roku. (Pokud by nebyl stihnut termín do 1.1.2019, vedlo by to k povinnosti zahájení EET u nevidomých a prodejců ryb.)

Tím pádem by se nyní odložená 3. vlna náběhu nejspíše spustila k 1.4.2019, u 4. vlny se zatím pracuje na dvou možnostech - sloučit ji s 3. nebo ji začít k 1.7.2019. 

Plánované výjimky v zákoně také byly z větší části již oznámeny, mělo by se jednat o čerpání dobíjecích kuponů (například kredit u operátorů), dále regulovaná část hazardu (ta která je navíc hlídaná samostaným systémem a zákonem), potom je v plánu uzákonit i výjimku pro nevidomé, slabozraké a prodej sladkovodních ryb (vánočních kaprů).

Poslední velkou výjimkou, kde ještě zároveň nejsou jasné finální parametry, by měli být podnikatelé, kterým bude schválena paušální daň a mají nižší obrat. Definice nižsího obratu se nyní různí, pracuje se s verzemi od 250.000 do 750.000 ročně.

Novela zákona by měla být dána k projednání vládou zhruba za 6-8 týdnů, následné kroky budou v kompetenci další vlády.

Zpět do obchodu