Květinářství ani optiky se EET nevyhnou

Mnoho květinářů a květinářek muselo rozezlít nové názorové veletoče ze strany Finančního úřadu, které navíc provedl až v den jejich prvního významného březnového nárůstu tržeb na MDŽ.
 

Většina květinářství se do EET musejí zapojit k 1.3.2017

 53292ece8b41006fad850a00

Co se změnilo

Vše má na svědomí nová metodika ministerstva financí, která sice původně zahrnovala květinářství do maloobchodu, nicméně zhruba týden před začátkem evidence začala definovat prodej řezaných květin (hlavní část tržeb všech květinářství) jako řemeslnou činnost, a tudíž podléhající EET až od poslední 4. fáze, v případě prodeje květin vlastní produkce zůstala definice stejná, podle MF se jedná o zemědělskou produkci, a proto podléhá EET od 1.3.2018.

Nicméně poměrně nečekaně 8. 3. na MDŽ proběhlo na ministerstvu k poměrně zajímavému názorovému veletoči a znovu došlo k předefinaci podnikání (podobně jako na podzim loňského roku u stravovacích činností spojených s prodejem s sebou).

Lze shrnout, že pokud podnikatel vykonává maloobchodní činnosti zařazené pod kódem NACE 47.76 - maloobchod s květinami (tedy květiny nakupuje a v nezměněném stavu či naaranžované nebo po provedení vazby kytice je prodává zákazníkovi), pak bude povinen tržby z této činnosti evidovat od 1. 3. 2017.

Je to poměrně překvapivý obrat názorů, který možná souvisí s nízkým počtem podnikatelů, kteří se přihlásili do 2. fáze, a pokud budeme trochu domýšlet, je možné, že MF se obává nepřesvědčivosti celého projektu pro širokou veřejnost, a i proto se k tomuto nestandardnímu kroku uchýlilo.

Optiky jsou podle MF pouhé obchody

Mnohé by původně také překvapilo zařazení optik naroveň například prodeje potravin, tabáku nebo textilu, nicméně dle příslušné metodiky ministerstva většina těchto živností také spadá do 2. fáze od 1.3.2017. A to přes poměrně podrobnou definici transformace zboží, díky které se řada dalších obchodů považuje za řemeslo.

 
 

Slovy Finančního úřadu: Lze shrnout, že pokud podnikatel vykonává maloobchodní činnosti zařazené pod kódem NACE 47.78 - činnost optiků (zejména tedy objednává dioptrická skla dle lékařského předpisu u výrobce skel a v optice zabrušuje výrobcem zhotovená skla a vkládá je do brýlových obrub), pak bude povinen tržby z této činnosti evidovat od 1. 3. 2017

Pokud by podnikatel zároveň prováděl vyšetření zraku, tržby z této činnosti optometristy má povinnost evidovat od 1. 3. 2018. Pokud by prováděl klasickou výrobu brýlových, broušených skel (nikoli pouhé zabrušování skel do brýlových obrub), pak se již nejedná o činnost optiků ve smyslu klasifikace NACE 47.78, ale o činnost zpracovatelskou spadající do NACE 32.50, přičemž tržby z této činnosti by byl povinen evidovat od 1. 6. 2018. 

Zároveň pokud vykonává více činností, každá se posuzuje samostatně, takže i když majoritní činnost by se musela evidovat až od 3. nebo 4. fáze, přesto pokud je z minoritní činnosti tržba alespoň 175.000 za rok, pak musí začít odesílat alespoň tyto prodeje.

Zpět do obchodu