Kasa FIK má nově řešení pro platby kartou

Často se poslední dobou hovoří o konci hotovosti. Na tom jestli se tak opravdu stane ukáže až čas. Co je ale nepopiratelným faktem už nyní, je vzrůstající množství lidí, pro něž se platby kartou stávají naprosto běžnou věcí. Velmi s tím souvisí i rychlý rozmach nových bezkontaktních karet a stoupající počet míst, které platbu kartou umožňují. Mimo jiné se mezi ně poslední dobou přidávají i nejrůznější automaty, v maloobchodě a gastronomii se ale už stávají naprosto nezbytnou normou.
 
Bezhotovostní platby se velmi vyplatí i zahraničním turistům, protože snižují riziko odcizení peněz, jsou dohledatelné bankou a poskytují výhodnější kurz než směnárny.
 

Platební terminál

Ve spolupráci se společností B-Payment jsme pro naše zákazníky připravilijednoduchou a bezpečnou cestu pro akceptaci karet. Toto řešení má výhodu v tom, že je naprosto nezávislé na bankách, takže už není potřeba (jak to často banky vyžadují) změna firemního účtu či zakládání nového. Zároveň je vše bez jakýchkoli závazků, dob určitých i povinností plnit jakékoli obraty.

 

Placení probíhá přes moderní terminály od Ingenico, které akceptují všechny typy karet (magnetické, čipové i bezkontaktní), zároveň jsou podporovány všechny karty vydávané v České republice a drtivá většina zahraničních.

"Tam, kde si váží svých zákazníků, už platební karty přijímají. Je to zkrátka součást zákaznického servisu," míní ředitel MasterCard Miroslav Lukeš

Oproti bankovním terminálům se také výrazně podařilo snížit poplatky za realizace platby a to až k necelému jednomu procentu. Terminál samotný se buď připojuje na zákazníkův internet nebo může být i přenosný s vloženou SIM kartou. Ten vždy zůstává majetkem společnosti, která ho pouze pronajímá, a proto mu garantuje nonstop bezplatný servis 24/7/365. 

Ceník

Poplatek z realizované transakce 0,99 %
Poplatek za provedení transakce 0,50 CZK
Pronájem fixního terminálu 250,- Kč + DPH
Pronájem mobilního terminálu 350,- Kč + DPH
 
Zpět do obchodu