Jak na tvorbu položek a funkční klávesy

Program Kasa FIK byl mnohými lidmi často nazýván jako pouhá kalkulačka. S tímto názorem bych si dovolil poměrně dost polemizovat, minimálně se dnes jedná i při základním používání o poměrně dost chytrou kalkulačku

Přesto je pravda, že Kasa FIK využívají nejčastěji naprostí začátečníci práce s pokladnou, proto byli vděční, že se nemusejí věnovat vytváření položek, jejich cenotvorbě a už vůbec ne skladovému hospodářství. (Mimo jiné i toto je jeden z významných důvodů velké popularity Kasa FIK, které bylo patrné i na úporné snaze zbytku trhu o více či méně zdařilé napodobování.)

 

Jak čas plyne a přibývá namarkovaných účtenek, množí se i myšlenky, jak si co práci nejvíce ulehčit nebo naopak jak z ní získat větší přidanou hodnotu. Jedním z těchto způsobů je zejména prodej přes skupiny nebo položky.

Mnohé by napadlo, že toho lze dosáhnout pouze ve variantě programu Plus, která se od Klasiku liší nejvíce v tom, že se zde bez položek nelze obejít, a i proto je logické, že je zde tendence mít jich zde vytvořeno co nejvíce.

I přesto můžeme ve verzi Klasik používat poměrně jednoduché způsoby markování přes položky, které při menším množství nebo vhodném nastavení mohou snadností překonat i verzi Plus.

 

U verze Klasik máme několik metod pro zadávání zboží. (Pomineme-li nyní zadávání pouze samotné částky a výše daně.) Zaprvé si můžeme v nastavení aktivovat Rychlé položky. To vytvoří bílý pás produktů po levé straně markovacího rozhraní (s vyjímkou malých displejů jako třeba u Orange). Produkty můžou být sezařeny podle abecedy, barvy, ID nebo času vytvoření. (Výběr se provádí v Nastavení pod záložkou Pokladna.)

Další možností jsou Funkční klávesy, ke kterým mimo jiné můžeme přímo položky přiřadit.

V neposlední řadě je v Klasiku možno od verze 125 a výše použít i Rychlé položky dělené na kategorie, které se vyvolají speciální ikonou v pravé horní části (typických 9 čtverců seřazených do jednoho většího čtverce).

 

Začněme ale od počátku vytváření položek, které najdeme v základním menu pod kartou Správa položek. Nejdříve vytvoříme Kategorie (levý pás), můžeme je editovat podržením prstu a přidávat znakem +, pokročilejší uživatelé ocení i možnost vytváření Subkategorií.

 

Klepnutím na Přidat položku se pustím do samotné tvorby. Základní je nastavit název, ten se bude následně tisknout na účtence, proto je klíčová správná gramatika i požadovaný slovosled.
 

 

I pokud nepoužívám scanner na načítání produktů (které se bez čárového kódu neobejde), přesto je důležité přiřazení alespoň PLU, což je libovolný číselný kód, které mi ale následně pomůže se spárováním s Funkční klávesou. PLU může být jakékoli číslo, je zvykem používat alespoň dvouciferné.
 
 
Pod záložkou Ceny se nastavuje to nejdůležitější, a sice kolik položka bude stát. Nejlépe je začít výběrem sazby DPH a následným zadáním ceny (u neplátců nehraje nastavené DPH roli a může být ignorováno).

Často využívanou možností je volba Vždy vyžádat zadání ceny. V ten moment se totiž položka začíná chovat jako Skupina, protože má pevně danou pouze sazbu DPH (u ceny se nechá nula), a při markování si mohu cenu zvolit libovolnou. Tento způsob je vhodný zejména u obchodů s velkým množstvím položek - například pod skupinu Nábytek dokážu použít cokoli od celoobývákových sestav po noční stolek. V kombinaci s možností dopsat libovolnou poznámku ke každé položce na účtence zvlášť zvládne pokladna jakéhokoli využití.

Pokud to zamýšlím, můžu si u položky zaktivovat na kartě Sklad evidování stavu nebo tvorbu receptu. Důležité je nezapomenout ukončit jakoukoli editaci položky uložením na fajfku vpravo nahoře. Bez tohoto kroku se žádné změny nepropíší
 
Finální nastavení Funkčních kláves provedu přímo v markovacím prostředí Klasiku. Zde podržením vyvolám nabídku klávesy, napíšu název nebo zkratku pro obsluhu, nastavím hodnotu (v tomto případě hodnotu PLU), můžu vybrat barvu a na závěr účel - Rychlá PLU položka. Toto nastavení již není třeba potvrzovat, klepnutím do zbytku displeje se vrátím a můžu prodávat.
Zpět do obchodu