Aplikace změn provedených ÚS do praxe

Zítra dne 1.3.2018 vstupují do praxe první změny provedené nálezem Ústavního soudu v loňském roce. Proto zde detailně rozebereme postupy, jak je aplikovat.

1895385-p201010060388701

Odebrání DIČ z hlavičky účtenky

První změnou je možnost neuvádění DIČ na účtence u fyzických osob (nikoli u právnických - tedy firem). Záměrně píšeme možnost neuvádění, protože i když to už není nově součástí zákona o Evidenci tržeb, stále se to týká jak zákona o dani z příjmů, tak i spotřebitelského zákona. Zde je to ale povinnost pouze pro plátce daně. 

Doporučuje se tedy zachovat DIČ na účtence u všech plátců daně (a firmám, i pokud jsou neplátci, zde se nic nezměnilo). 

Odebrání DIČ  následně není komplikovaný úkon, je důležité, že v samotném nastavení apliakce se nikdy nemaže, dále slouží pro komunikaci na EET, jen v nastavení tisku v nastavení hlavičky se odebere z textového pole.

1429262924_tXCou

(Ne)Evidování plateb kartou

Zásadnější změna ale nastane pro evidenci plateb kartou. Zde zůstane zachováno několik možností:

1.) Vše pokračuje postaru - Nejsnazší možnost bez nutnosti změn a úprav v postupech. Vše je naprosto právně v pořádku a tento postup je plně v souladu se zákonem. Navíc to nekomplikuje případné provádění storen či další práci s hotovostí.

2.) Všechny platby se dále evidují do pokladny, ale platby kartou se neodesílají - Pro tento postup je třeba aktivovat v Nastavení pod záložkou Elektronická evidence tržeb Účtenky bez EET. Následně při samotném prodeji je třeba před zaplacením (při náhledu před tiskem) vždy tuto volbu ručně aktivovat. Automaticky zůstává v poloze vypnuto. Tyto účtenky se následně standardně počítají do uzávěrky, ale neodesílájí se na EET ani nemají FIK kód.

3.) Do pokladny uvádím jen platby v hotovosti - Další poměrně jednoduchý způsob, který nevyžaduje další velké změny. V tomto případě je třeba upozornit, že i nadále se evidují i všechny formy obdobné hotovosti (tedy stravenky, vouchery, ale třeba i bitcoiny). Dále je zde třeba opatrně postupovat v případě vracení peněz, kdy nákup byl uhrazen kartou, ale peníze se vrátí jiným způsobem (v hotovosti). V neposlední řadě je třeba nezapomínat i na zaměstance, pokud tržba není vedena v pokladně, není možné vědět ani co se kdy a komu prodalo.

Zpět do obchodu